NLP – Neuro-Linguistic Programming: NLP -Practitioner– ja Master- koulutusohjelma 2020

039NLP – Neuro-Linguistic Programming on ajattelu-, tutkimus- ja lähestymismalli, joka keskittyy ihmisen taitavuuteen ja voimavaroihin. NLP sisältää paljon tietoa ihmisen vuorovaikutus-, voimavara-, kehittymis- ja johtamistaidoista sekä mahdollisuuksista. NLP:tä hyödynnetään asiakaspalvelussa, henkilöstöhallinnossa, opetuksessa, johtamisessa, koulutuksessa, esiintymisessä ja valmennuksessa ja terapia- sekä ohjaustyössä. Liike-elämässä NLP:n käyttö on voimakkaassa nousussa.

  • Kontakti-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja työ- ja yksityiselämään
  • Omien voimavarojen käyttöönottamisen ideoita ja harjoituksia
  • Kriiseistä ja ratkaistavista asioista selviytyminen toimivin vuorovaikutusmenetelmin
  • Tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen yksityis- ja työelämässä
  • Käytännönläheisiä harjoituksia itsensä kehittämisessä jokaisesta teoriaosuudesta

Koulutus on Suomen NLP-yhdistyksen suositusten mukainen sisältäen väh. 132 tuntia, á 45 min. Koulutus sisältää 15 moduulia, jotka voit suorittaa Sinulle sopivassa aikataulussa v.2020

Mikäli et voi osallistua jokaiseen moduuliin, voit käydä puuttuvan muuna ajankohtana.

Hinta: NLP-Practitioner- tai Master-koulutus 1.364 € (sis. alv 24%). Tai osina maksettuna 12 €/45 min (sis. alv 24%)

Hintaan sisältyy koulutus ja materiaalikansio.

Osallistua voi myös vain yhteen moduulikokonaisuuteen (esim. moduuli 11-12). Mikäli osallistut tutustuaksesi mitä NLP on, eli esim. vain yhteen moduuliin, on hinta 15 €/45 min (sis. alv 24%). Yhden moduulin kesto, riippuen moduulista on n. 4-12 tuntia.

Kouluttajat: NLP-trainer, Ritva Salminen, työnohjaaja, eräopas, vet-psykoterapeutti, perhe-, parisuhde- ja työyhteisökouluttaja ja muita kouluttajia.

Tilaa esite 040 529 7077

Lisätietoa alla (paina read more/lue lisää)

Miten NLP:tä voi käyttää työvälineenä oman työn ja elämän kehittämisessä?

Moduuli 1-3:  Toimivat ongelmaratkaisumenetelmät käyttöön erilaisuus huomioon ottaen. Mielessä muutos ystävyys- ja parisuhteessa ja kotoisassa olemisessa mm. lasten, koirain ja muiden kotieläinten/-eläjien kanssa.

Moduuli 4-5:  Terveen minäkuvan ominaispiirteet. Hyvä itsetunto. Oman elämän tiedostaminen ja kehittäminen ns. loogisia tasoja apuna käyttäen. Uskomusten ja arvojen vaikutus ajatteluun. Ajattelun vaikutus toimintaamme. Miten muuttaa ei-toivottua käyttäytymistä mielekkäin strategioin.

Moduuli 6-7:  Vanhoista toimimattomista riesoista luopuminen ja tilalle toimivien ankkureiden ja tavoitteiden rakentaminen oman elämän tueksi ja viitoittajaksi.

Moduuli 8-9:  Oman tietoisuuden hahmottaminen, erottelutyylit, miellejärjestelmät/toimivampia ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustilanteita työssä ja kotona.

Moduuli 10-14:  Työskentelyä oman minäkuvan kanssa: Erilaisuus – riesa vai rikkaus? Miten rakentaa toimivat tavoitteet omassa elämässä.

Miten saada käyttöönsä ilo, rentoutuminen ja hiljaisuuden kautta oma hiljainen tietotaito. Uskomusten ja metaforien- tarinoiden käyttäminen niin, että mahdollisuus ymmärtää ja muuttaa kokemuksia ei-tietoisella tasolla, muita mukavia metkuja ja juonimalleja omaan käyttöön työ- ja yksityiselämässä.

Mitä haluan vielä kerrata tai tutkia, kokeilla ja NLP-kirjallisuudesta yhdessä ihmetellä? Onnellisuuden merkitys. Rakentavan palautteen antaminen ja saaminen. Luova vastaaminen moittivaan kritiikkiin. Erinomaisuudestani voimavaroja. Päätösjuhla todistuksineen niille, jotka ovat valmiita.

Mikäli et voi lähteä Muotkalle, räätälöidään myöhemmin vastaavat moduulit sinulle.

NLP-Practitioner ja tai -Master- koulutusohjelma 2020 Lapin Sieluisille: 

Moduuli 1 : Lapissa 4.4 2020

Moduulit 2-14 :  Lapissa myöhemmin sovittavina ajankohtina ja paikoissa.

Pyydä tarkempi ohjelma. Ilmoittautuminen meneillään. Muutama paikka vapaana.

Hinta: 1364€ (sis.24% alv), voidaan maksaa 4:ssä osassa. Sis. koulutuksen ja kirjallisen materiaalin.